Hallinto

Seuran puheenjohtaja Keijo Martikainen

Hallinto tukee jaostojen toimintaa. Toiminnassa pyritään huomioimaan erityisesti lasten ja nuorten liikuntaharrastusten kehittämistä ja monipuolistamista. Seuran omiin tilaisuuksiin, kilpailuihin, turnauksiin ja liikuntatempauksiin pyrimme saamaan osallistujia oman tiedottamisen kautta ja yhteistyössä lasten vanhempien kanssa.

Seuran toimintaa johtaa helmi-maaliskuussa pidettävässä vuosikokouksessa valittu hallitus
(7-10 henkilöä). Hallitus tukee seuran jäsenistön ja ryhmien osallistumista myös oman kaupungin ulkopuolella oleviin tapahtumiin ja kilpailuihin. Pyrimme panostamaan toiminnassamme erityisesti nuorten ohjaajien koulutukseen ja kurssitukseen ohjaajatyön jatkumiseksi.

 

Hallitus hoitaa TUL:n urheiluseuroille laadittujen sääntöjen mukaisesti seuran hallinnollista toimintaa ja koordinoi jaostojen toimintaa. Hallinto seuraa, valvoo ja antaa ohjausta toimintaan ja sen suuntaviivoihin.

Jaostojen toiminnan periaatteena on toiminnan omavaraisuusajattelu siten, että jaostot voivat itsenäisesti toteuttaa toimintaansa niillä taloudellisilla ja inhimillisillä voimavaroilla, mitä jaostolla on. Jaostojen asiat tulee olla kuitenkin seuran hallituksen tiedossa. He myös huolehtivat ja kantavat osallistujilta mm. kausimaksut ja kilpailukustannukset.

Visa toimii paljolti lapsi-ja nuorisourheiluun tarkoitettujen avustusten pohjalta. Avustukset antavat lähtökohdan toiminnalle.

VISAN HALLITUS

Seuran hallitus hoitaa ja valvoo sääntöjen mukaan seuran taloutta ja muita hallinnollisia sekä juoksevia asioita. Hallitus kokoontuu keskimäärin kerran kuukaudessa. Puheenjohtaja kutsuu kokouksen koolle. Kokouksia voidaan pitää tarvittaessa useamminkin. Seuran korkein päättävä elin on helmi-maaliskuussa pidettävä vuosikokous, jossa valitaan mm. seuran toimihenkilöt ja hallitus. Kokouspaikka on Tirilän työväentalon Visan huone. Huoneen vuokranantajana on Parkkarilan Sos.dem. Työväenyhdistys.

 

Lauritsalan Visa r.y.

HALLITUS VUONNA 2023

 

Puheenjohtaja:

Keijo Martikainen, puh. 040 - 833 0373,  keijo.martikainen@pp2.inet.fi

 

Sihteeri:

Jonna Hjerppe, p. 040 511 7776,  jonnahjerppe@hotmail.com

 

Taloudenhoitaja:

Pipsa Kolehmainen,  pipsa.kolehmainen@gmail.com p. 0500 896 650

 

Jäsenet:

Janne Borgström, (varapuheenjohtaja)  janne.borgstrom@kaukalopalloliitto.fi  (Palloilujaosto)

Jari Hellman puh. 0400 - 554 042, j.hellman@pp.inet.fi,

Katri Myllärinen  katri.m96@hotmail.com 

Essi Lampainen  essi.lampainen@gmail.com

Emilia Isopahkala  emilia.isopahkala@hotmail.com

 

 

Tanssijaosto (ent. Naisjaosto) kutsutaan kokonaisuudessaan johtokunnan kokouksiin. 

 

  

Johtokunnan jäsen Jari Hellman on TUL:n Kaukalopallojaoston puheenjohtaja sekä Etelä-Karjalan Kaukalopallon aluejärjestön puheenjohtaja. Hellman kuuluu myös  lajiliiton Kaukalopalloliiton hallitukseen. Janne Borgström on liiton toiminnanjohtaja..  Liiton toimisto on Lappeenrannan Suoniuonkadulla.