Vähävaraisilla mahdollisuus hakea tukea lasten harrastukseen Visassa

20.2.2021

Vähävaraisilla perheillä on mahdollisuus hakea rahallista tukea lastensa harrastukseen Visassa. Visa ja Lappeenrannan kaupunki ovat tehneet kumppanuussopimuksen tuen mahdollisuudesta. Tuki kohdistetaan kausimaksuihin.

Tuen enimmäismäärä on vuodessa 600 euroa yhtä lasta kohden. Tuen hakemisen prosessista vastaa Visa. Seura toimii myös tuen myöntäjänä kaupungin myöntämästä rahasta. Visan osuus kaupungin myöntämästä tuesta on 900 euroa.

Jos tunnet, että esim. lasten harrastusten kausimaksu on ylivoimainen maksu perheessänne, niin sen takia lapsen harrastusta ei pidä jättää. Ota rohkeasti asia esille ja kerro tilanteesi niin keskustellaan. 

Tuen hakua voi perustella esim. huoltajan työttömyyden, työkyvyttömyyden, yksinhuoltajuuden tai muiden taloudellisten seikkojen vuoksi. 

Visassa tätä tukiasiaa hoitaa puheenjohtaja Keijo Martikainen, .p. 040 833 0373, sähköposti ; keijo.martikainen@pp2.inet.fi

Tietosuojastasi voit olla luottavainen. Asiat pysyvät hakijan, puheenjohtajan ja kaupungin välisenä. 

Terveisin Keijo